AUDITIES


Silbersee [ex vocaallab] maakt producties die zich op het snijvlak van muziek en theater bevinden, waardoor nieuwe vormen van muziektheater ontstaan. Silbersee is innovatief en kwalitatief hoogstaand muziektheater voor een omvangrijk en divers publiek. Silbersee heeft in tien jaar tijd een poule van allround performers uit de hele wereld opgebouwd. Binnen dit collectief ontplooit zich voortdurend jong en bijzonder talent onder de vleugels van ervaren leden. Elk seizoen werken er ongeveer vijfentwintig zangers binnen Silbersee aan verschillende muziektheaterproducties (jaarlijks gemiddeld 10 projecten). Silbersee staat open voor jonge zangers  die verder durven te gaan dan hun stem: beyond the voice.

Silbersee maakt muziektheaterproducties in samenwerking met onder andere De Nederlandse Opera, Muziektheater Hollands Diep, ISH, LOD Gent, MaerzMusik Berlijn, Gaudeamus Muziekweek en November Music.

Wie komen in aanmerking?
Zangers die hun master hebben behaald of het huidige seizoen gaan halen, kunnen zich aanmelden voor een auditie. Na toelating wordt de zanger in de zangerspoule van Silbersee opgenomen. Wanneer zich een passende productie aandient wordt de zanger benaderd om deel uit te gaan maken van de cast van de betreffende productie. Het is niet te zeggen hoeveel producties een zanger in een seizoen kan meedraaien, dit is afhankelijk van het aanbod aan producties. Iedere zanger wordt per productie betaald volgens de normen van Silbersee.

Bij hoge uitzondering kunnen ook zeer getalenteerde zangers die hun bachelor behaald hebben, auditie doen. Dit is alleen mogelijk nadat Silbersee een demo van de kandidaat heeft ontvangen. Deze demo moet bestaan uit zowel klassiek als hedendaags repertoire. Doel is om een zo goed mogelijke indruk te krijgen van je stem. Het is belangrijk dat je met de demo zo veel mogelijk facetten van je stem kan laten horen. Als richtlijn voor de werken die op de demo moeten staan kun je de auditie-eisen aanhouden (zie hieronder).

Auditievoorwaarden
-    1 werk uit de Tweede Weense School (bijv. Webern, Schönberg, Berg)
-    1 lied/aria uit de renaissance- of barokperiode
-    1 aria (opera of oratorium)
-    1 hedendaags werk (geselecteerd door Silbersee)
-    1 gedicht
Auditant moet in staat zijn zowel met vibrato als non-vibrato te zingen

De auditie zelf
Een auditie bij Silbersee duurt ongeveer 50 minuten. Naast het uitvoeren van bovengenoemde werken wordt er gelet op feilloze techniek, improvisatievermogen, veelzijdigheid, acteertalent, lichaamstaal, kortom: beyond the voice. De kandidaat moet deze aspecten in zich hebben, óf het vermogen hebben om deze te ontwikkelen.

Aanmeldprocedure

  • Aanmelding: bij info@silbersee.com middels CV (met vermelding van opleiding en leeftijd), enkele audio- en/of videofiles waarmee je ons inzicht geeft in een zo breed mogelijk spectrum van je stem; en een bondige motivatie (ongeveer 100 woorden). Dit kan het gehele jaar door.

  • We bevestigen de ontvangst van het materiaal en vragen je eventueel aanvullende informatie te sturen; en geven de termijn aan wanneer we je kunnen laten weten of je al dan niet bent geselecteerd. Wanneer je bent geselecteerd laten we je weten op welke dag en tijdstip de auditie staat gepland.

  • Auditanten dienen twee weken voor de auditie de muziek digitaal (PDF/JPEG) te sturen naar info@silbersee.com.

  • Exact 1 week voor de auditie stuurt Silbersee een hedendaags werk op ter voorbereiding.

  • Elke auditant krijgt 20 minuten voorbereidingstijd. De auditie neemt maximaal één uur in beslag.


Meer info?
Voor meer informatie over de audities, neem contact op met Katrien Sitters (business manager):
T +31 75 – 772 14 67 / E katriensitters@silbersee.com