PRANA - Peter Adriaansz

HUDDERSFIELD CONTEMPORARY MUSIC FESTIVAL


Het werk Prana van Peter Adriaansz gaat over tijd (zowel tijdloos als tastbaar), klankkleur, resonantie en (letterlijk) over stemming. De titel Prana is een begrip uit het Sanskriet, dat staat voor de levensadem, levensstroom of levenskracht, de energie die onophoudelijk in en om ons straalt. In het verlengde daarvan is ‘pranayama’ een boeddhistische adem-halingsoefening die tot doel heeft om de adem -en daarmee de tijd zelf- stil te zetten, en die de levenskracht verlengt.

Prana is opgebouwd uit lange, aangehouden tonen; hierdoor wordt de tijd als het ware stilgezet (maar is tegelijkertijd nog steeds meetbaar of ‘tastbaar’) en kan alle aandacht uitgaan naar een rijkdom aan kleur. De gekozen combinatie van instrumenten biedt met hun vermogen tot het produceren van lange, resonerende tonen hiertoe de optimale voorwaarden: vier versterkte vrouwenstemmen, drie elektrische (onderling verstemde) gitaren en een keuze aan slagwerkinstrumentarium met tape-delay.
In samenwerking met Slagwerkgroep Den Haag www.slagwerkgroepdenhaag.nl

Muzikale leiding:
Romain Bischoff

Zang:
Keren Motseri, Bauwien van der Meer, Elsbeth Gerritsen, Petra Ehrismann

Slagwerk:
slagwerkgroep Den Haag


TOURDATA

25 november 2008

Huddersfield Contemporary Music Festival :